Božičnica

POJASNILO IN NAVODILA ZA UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA BOŽIČNICO PRI DOHODKIH PREJETIH IZ TUJINE

Kaj pravi zakon?
Olajšava za božičnico od davčnega leta 2019 naprej znaša 100% povprečne slovenske letne bruto plače, v davčnem letu 2018 je znašala 100% povprečne slovenske bruto plače, za mesec, pred katerim je bila prejeta božičnica, v davčnem letu 2017 pa je znašala 70 % povprečne slovenske bruto plače (podatke o povprečni bruto plači za mesec pred izplačilom božičnice pridobimo s strani statističnega urada RS). Olajšavo za t.i. božičnico ureja 12. odstavek 44. člena Zdoh-2, navaja, da t.i. božičnica oz. del plače za poslovno uspešnost ni obdavčen, če:

44. člen Zdoh-2:
»del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, če:

  • imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni, ali
  • je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe.

Pri določanju zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, se upošteva zadnji podatek Statističnega urada Republike Slovenije.
Če delodajalec izplačuje dohodke (v tem primeru »božičnico« oz. del plače za poslovno uspešnost) v višini, ki presega znesek, naveden v navedenih točkah in odstavkih kot neobdavčen, se znesek posameznega dohodka v delu, ki presega znesek, ki je določen kot neobdavčen, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

V SDMS smo pridobili še dodatna pojasnila s strani Ministrstva za finance:

Iz pojasnila, ki ga je pripravila ga. Zinka Prunk, Oddelek za dohodnino in prispevke, Ministrstvo za finance, Generalni finančni urad, izhaja:

Glede na navedene zakonsko določene pogoje mora zavezanec, ki napove del plače za poslovno uspešnost na podlagi delovnega razmerja pri tujem delodajalcu, davčnemu organu zagotoviti ustrezna dokazila, iz katerih izhaja, da se izplačilo lahko ugodneje davčno obravnava v skladu z navedeno določbo, in sicer:
dokazila o tem, da gre za del plače za poslovno uspešnost in je tako izplačilo določeno v splošnem aktu njegovega tujega delodajalca, pri čemer morajo biti pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost določeni enotno za vse delavce, s splošnim aktom pa morajo biti delavci vnaprej seznanjeni, ali
dokazila o tem, da gre za del plače za poslovno uspešnost in je tako izplačilo določeno po kolektivni pogodbi, v kateri ali na podlagi katere so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila. Če v določeni tuji državi nimajo sistema kolektivnih pogodb se lahko upošteva drug primerljiv delovno pravni akt, ki zavezuje delodajalca (bodisi njegovo podjetje – kot npr. pri nas podjetniška kolektivna pogodba) ali pa na ravni panoge, lahko tudi zakon.

Katera dokazila priložiti?
SDMS je z namenom, da se postopek pridobitve olajšave za božičnico poenostavi in rutinizira za vse delavce migrante, pregledal 36 najpogostejših kolektivnih pogodb, iz katerih je razvidno, da izplačilo božičnice ustreza zgoraj zahtevanim pogojem.
Na poslano odgovarjajo, da bodo presojali vsak primer posamezno, individualno. Pri čemer predlagajo, da delavci kot dokazilo priložite kolektivno pogodbo, iz katere pa mora biti razvidno, da:

  • da je delodajalec opisano dohodek izplačal vsem zaposlenim hkrati (torej v kolektivni pogodbi za to predpisan nek rok)
  • da priložena kolektivna pogodba velja dejansko za vas in vaš poklic ter je kot takšna za vašega delodajalca zavezujoča
  • da so merila za pridobitev tega dela dohodka vnaprej določena

Zato predlagamo, da kot dokazilo predložite kolektivno pogodbo, požigosano s strani delodajalca, iz česar bi bilo razvidno, da je pogodba resnično zavezujoča za vašega delodajalca, hkrati pa mora biti razvidna tudi veljavnost pogodbe (datum vstopa v veljavo).

Prilagamo še celotno pojasnilo s strani Ministrstva za finance, katerega si lahko ogledate TUKAJ.

Kako pravilno napovedati dohodek, ki ustreza božičnici in tako do določene višine ni obdavčen?
Zavezanec obravnavani dohodek (del plače za poslovno uspešnost) v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja iz tujine vpiše pod oznako 1101/1151, v postopku odmere pa se v davčno osnovo (torej pod šifro 1101) všteje v znesku, ki presega 70 % (za 2017) oz. 100 % (za 2018 in naprej) povprečne mesečne plače zaposlenih. Prav tako se v postopku odmere dohodnine od tega dohodka kot zmanjšanje upošteva le sorazmerni del obveznih prispevkov za socialno varnost, glede na delež dohodka, ki presega 70% oz. 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji in se všteva v davčno osnovo.
Poleg dokazil, ki izkazujejo izplačilo božičnice pod zgoraj navedenimi pogoji, je potrebno priložiti tudi dotično plačilno listo, iz katere je razvidno tudi plačilo socialnih prispevkov. Namreč, v primeru, da vam davčni organ olajšave ne dodeli, vam mora priznati celotne prispevke, ki so bili plačani od obravnavanega izplačila.

Potrebujete pomoč?
V primeru težav pri vnosu ustreznih podatkov (preračunanih zneskov, če znesek presega neobdavčljivi del) v napovedi za odmero dohodnine, se oglasite v eni od naših pisarn v času uradnih ur ali pokličete na telefonsko številko 070/644-214 ali pišete na elektronski naslov: pisarna@sindikat-sdms.si. Ustrezna dokazila, kot jih navaja zakon in pojasnilo s strani Ministrstva za finance, ste dolžni priskrbeti in predložiti sami.

Sindikat ne odgovarja za morebitno ne priznanje olajšave za t.i. poslovno uspešnost, saj je le-ta odvisna od davčnega urada. Lahko pa vam pomaga, da pravilno napoveste omenjen del dohodka.

Vpišite se v vaš uporabniški račun

Fill the forms bellow to register

Ponastavite svoje geslo

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime ali e-mail naslov, da boste lahko ponastavili geslo.

Za uradne ure v pisarnah SDMS se je potrebno naročiti. 
Za naročila na termine v pisarno in za vsa ostala vprašanja ter NUJNE zadeve uporabite elektronski naslov: pisarna@sindikat-sdms.si