Obrazci, navodila in informacije za dohodnino

KAJ JE DOHODNINA?

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (dediščine, dobitki od iger na srečo …) in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije …). Rezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka; to je od dohodka z virom v in izven Slovenije. Nerezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od dohodka z virom v Sloveniji.

INFORMATIVNI IZRAČUN

Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine (IID), ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine.Za delavca zaposlenega v Sloveniji, delodajalec odvede akontacijo dohodnine od bruto plače in potrebne podatke tudi posreduje na FURS. Na podlagi le-teh mu Finančna uprava pripravi in odpremi informativni izračun.

V kolikor želi delavec, zaposlen v tujini, prejeti informativni izračun, mora tekom tekočega leta, obiskati najbližji finančni urad in napovedati svoj dohodek. Za ta namen predložite vsaj eno plačilno listo, ki je reprezentativna za tudi za ostale mesece. Ob obisku finančnega urada tudi napoveste pričakovane stroške v zvezi z delom (prevoz in malica). Na podlagi tako posredovanih podatkov, vam finančni urad odmeri akontacijo dohodnine, pri čemer so upoštevani predvideni stroški v vzezi z delom in v tujini plačan davek. V kolikor je odmerjen davek višji kot davek, plačan v tujini, boste med letom, mesečno plačevali razliko do odmerjenega davka. V kolikor je odmerjen davek nižji od že plačanega davka, doplačilo tekom leta ne bo potrebno.

Če ste tekom tekočega leta to storili in prejeli po pošti sklep o odmerjeni akontaciji dohodnine, boste v naslednjem letu v eni izmed dveh pošiljk informativnih izračunov (31.3. ali 31.5.) za preteklo leto prejeli informativni izračun, v katerem pa stroški v zvezi z delom in v tujini plačan davek, ne bo upoštevan. Zato morate vložiti UGOVOR zoper informativni izračun, najkasneje v 15 dneh po prejetju (navodila za izpolnjevanje najdete TUKAJ). Za dan prejetja se šteje 15. dan od odpreme informativnega izračuna (torej vse skupaj maksimalno 30 dni od odpreme). Vendar ne čakajte na zadnji dan. V kolikor ugovora zoper informativnega izračuna ne vložite pravočasno, se šteje informativni izračun kot odmerna odločba, ki vas zavezuje k plačilu odmerjenega davka.

V ugovoru zoper informativni izračun uveljavljate dejanske stroške v zvezi z delom na podlagi obrazca.

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE

V kolikor niste napovedali dohodka tekom tekočega leta in do 15.6. niste prejeli informativnega izračuna za dohodke iz preteklega leta, morate najkasneje do 31.7. oddati napoved za dohodnino. Sledite navodilom.

Dokazila, ki jih priložite napovedi za odmero dohodnine:

  • dejanske stroške v zvezi z delom na podlagi obrazca
  • za vzdrževane družinske člane
  • Jahreslohnzettel ali plačilne liste
  • avstrijsko davčno odločbo, v kolikor z njo razpolagate

ODLOČBA

Na podlagi napovedi za odmero dohodnine, boste prejeli odločbo. V kolikor se na odločbo ne pritožite, postane le-ta pravnomočna. Ker smo delavci migranti v primerjavi s slovenskim delavcem, glede priznavanja stroškov z zvezi z delom v izrazito diksriminatornem položaju, pozivamo vse delavce migrante, da se, ne glede na znesek, na odločbo pritožijo! Za člane sindikata je pritožba, pripravljena individualno in vložena s strani odvetnika popolnoma brezplačna. Več o tem si lahko preberete TUKAJ.

PLAČILO ODMERJENEGA DAVKA

Pritožba ne zadrži plačila, zato je potrebno odmerjen davek v vsakem primeru poravnati. Sindikat delavcev migrantov Slovenije se odločno zavzema za povrnitev plačanega davka, saj menimo, da je tak obračun davka protiustaven.
V kolikor odmerjenega davka ne morete poravnati v enkratnem znesku, lahko z vlogo za obročno plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih zahtevek za obročno odplačilo. Navodilo za izpolnjevanje vloge najdete TUKAJ.

KAM POŠLJETE VLOGO ZA OBROČNO PLAČILO DAVKA?

Vlogo pošljite na naslov:

Generalni finančni urad
Uprava za prihodke
Oddelek za plačilne ugodnosti
Šmartinska 55
1000 Ljubljana

Ali na elektronski naslov opu.up.fu@gov.si

KAJ JE NETO IN KAJ JE BRUTO DOHODEK

  • Bruto: znesek, ki da vaš delodajalec nameni za vaš dohodek. Od bruto dohodka se odvede dohodnina ter socialni prispevki za socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje.
  • Neto: znesek, ki ga delavec dejansko prejme v svoj transakcijski račun.

PENDLERPAUSCHAL

Tako imenovani Pendlerpauschal je v Avstriji davčna olajšava, ki pripada delavcem vozačem. Višje neto izplačilo, ki ga prejme delavec vozač, je na račun davčne olajšave in s tem nižjega plačila davka od bruto dohodka. Ker je s tem znižan znesek odvedenega davka, se razlika med v Sloveniji odmerjeno dohodnino in dejansko plačano dohodnino v Avstriji poveča, s tem pa tudi doplačilo v Sloveniji. Zato pozivamo vse delavce migrante, da davčne olajšave, imenovane Pendlerpauschal ne uveljavljajo, v kolikor niso prepričani, da jim to ne posledično ne bo prineslo doplačila davka v Sloveniji.

ODMERA DOHODNINE V SLOVENIJI IN AVSTRIJI

Sami lahko točnost izračuna dohodnine v Sloveniji za posamezno leto (vedno 5 let nazaj) preverite na naslednji povezavi: edavki.durs.si

Določitev davčne osnove v Sloveniji: (formula)

Letni bruto dohodek

– (minus) socialni prispevki plačani v Avstriji

– (minus) splošna olajšava (po slovenski davčni lestvici)

– (minus) stroški v zvezi z delom (11,02€/malico na dan, 0,18€/km) Opomba: strošek za malico je po pogajanjih Sindikata delavcev migrantov Slovenije od 1.1.2017 zvišan iz 6,12 EUR na 11,02 EUR

_____________________________________________________________

= DAVČNA OSNOVA
od katere se odmeri davek po davčni lestvici.

Znesek odvedene dohodnine v Avstriji, če uveljavljate davčno olajšavo Pendlerpauschal ali ne, pa si lahko izračunate na TEJ POVEZAVI.

DELEŽ ODMERJENE DOHODNINE

Davčni zavezanec lahko zahteva, da se 1,0  % dohodnine, odmerjene po Zakonu o dohodnini . ZDoh-2 od dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo, nameni za financiranje različnih organizacij itd., namesto državi. Davčni zavezanec lahko poda zahtevo za namenitev kadarkoli preko sistema eDavki, pisno ali ustno na kateremkoli finančnem uradu.

VEČ INFORMACIJ

Natančna navodila za napoved odmere dohodnine najdete TUKAJ.

MOBILNA IDENTITETA SMS PASS

V Sloveniji v e-upravi poleg kvalificiranih digitalnih potrdil od 9. 5. 2018 dalje lahko uporabljate tudi prijavo s smsPASS, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev. Za uporabo smsPASS potrebujete mobilno telefonsko številko in telefon, ki sprejema kratka sporočila, ter napravo, povezano v splet (npr. računalnik, tablico, pametni telefon). Navodila, kako pridobite smsPASS najdete na tej POVEZAVI.

Vpišite se v vaš uporabniški račun

Fill the forms bellow to register

Ponastavite svoje geslo

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime ali e-mail naslov, da boste lahko ponastavili geslo.

Za uradne ure v pisarnah SDMS se je potrebno naročiti. 
Za naročila na termine v pisarno in za vsa ostala vprašanja ter NUJNE zadeve uporabite elektronski naslov: pisarna@sindikat-sdms.si