Otroški dodatek

OTROŠKI DODATEK (FAMILIENBEIHILFE)

V REPUBLIKI AVSTRIJI

Komu pripada?
Pripada vsaki osebi, ki je zaposlena v Republiki Avstriji. Od rojstva do 18 leta v primeru šolanja, ali do konca študija oziroma 24 leta. V primeru služenja vojaškega roka se podaljša do 25 leta.

Kaj potrebujem?

Antrag auf Familienbeihilfe kateri je lahko za mesečno izplačilo ali enkrat letno:

 • BEIH 100 – mesečno izplačilo  – izpolnjen vzorec je dostopen TUKAJ 
 • BEIH38 – letno izplačilo – izpolnjen  vzorec obrazca najdete TUKAJ.
 • BEIH 3 – za otroka s posebnimi potrebami
 • obrazec E401, ki se potrdi na upravni enoti (občina).
 • obrazec E411
 • obrazec E402, katerega potrdite na Fakulteti, če jo otrok obiskuje
 • obrazec E 407 https://www.csd-slovenije.si/assets/documents/csd-ljubljana/centralna-enota/e400/E_407.pdf za otroke s telesnimi ovirami ali duševnimi motnjami.
 • potrdilo o vpisu v vrtec
 • potrdilo o vpisu v šolo
 • spričevalo o zaključenem razredu ali letniku
 • Evropski rojstni list (ga dobite na upravni enoti)
 • kopijo dokumentov vseh članov
 • odločbo CSD o višini prejetega otroškega dodatka v Sloveniji.

Vse to se odda, ko vlagate prvič.

Pri vsaki naslednji vlogi se odda vloga (BEIH 100 ali BEIH 38), E 401,

E 411, odločba CSD o višini otroškega dodatka ter obrazec v primeru da vam ga pošlje Finanzamt.

Vlogo v Avstriji oddaja tisti starš, ki ima enak stalen naslov kot otrok.

Vse obrazce lahko dobite na Finanzamt Österreich (BMF) (izberite najbližjo).

Obrazce E401 in E411 najdete tudi na spletni strani CSD.

Napotki za izpolnjevanje obrazcev E411 IN E401 ter BEIH 38

1. Obrazec E411 (del A)

Točka 1:
Navedite vse zahtevane podatke (priimek, ime, datum rojstva, naslov…) o staršu, ki je zaposlen (oz. bo uveljavljal družinske prejemke za otroke, navedene pod točko 3) v drugi državi članici Evropske unije. Pri polju identifikacijska številka navedite EMŠO.

Točka 2:
Navedite vse zahtevane podatke (priimek, ime, datum rojstva, naslov…) o zakoncu, izvenzakonskem parnerju/ici oz. o drugem staršu otrok/a*. Pri polju identifikacijska številka navedite EMŠO.

Točka 3:
Navedite otroke  in vse zahtevane podatke (ne pozabite na dejanski kraj prebivališča), za katere uveljavljate družinske prejemke (otroški dodatek, starševski dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek) v drugi državi članici Evropske unije.

2. Obrazec E401

Potrjuje krajevno pristojna upravna enota – Sektor za upravne notranje zadeve. Na obrazcu morate izpolniti točke 1, 2 in 4. Upravna enota pa potrdi točki 6 in 8.

Kje to oddam?
Izpolnjene obrazce familienbeihilfe, E401,  E411  ter ostale priloge, ki so potrebne se oddajo na najbližjem Finanzamt Österreich.

Na kaj moram biti pozoren?
1 Primer:
Če sta oba z partnerjem zaposlena v Avstriji, vlaga oseba, ki ima skupno stalno prebivališče z otrokom.
2 Primer:
Če je eden od partnerjev zaposlen v Sloveniji, drug pa v Avstriji, mora partner, ki je zaposlen v Sloveniji vložit zahtevek za otroški dodatek v Sloveniji. Partner, ki pa je zaposlen v Avstriji, vloži zahtevek za doplačilo razlike otroškega dodatka v Avstriji.
3 Primer:
Če je eden od partnerjev zaposlen v Avstriji, drugi pa je nezaposlen in ne prejema nikakršnih dohodkov, vlaga zahtevek oseba, ki je zaposlena v Avstriji (pogoj: skupno stalno prebivališče z otrokom).
4 Primer:
Če je eden od partnerjev zaposlen v Avstriji, drugi pa nezaposlen in ne prejema nikakršnih dohodkov ter ne živita skupaj oz. nimata skupnega stalnega prebivališča, mora partner, ki je zaposlen v Avstriji plačevati preživnino v višini Avstrijske norme (cca 100€), nato lahko vloži zahtevek za otroški dodatek (Familienbeihilfe).

Kako izpolnim Obrazce?

– E411 http://csd-lj-bezigrad.si
– Pogoji in razlage za Kinderbetreungsgeld in Familienbeihilfe v Nemškem jeziku: www.wko.at

Namig: V primeru, da je oče zaposlen v Avstriji, mama in otrok nimata Versicherungsnummer. V polje vpišete samo rojstni datum v zadnjih 6 polj npr.: [ ][ ][ ][ ][2][0][0][2][1][6].

Opozorilo: Prvo polje zmeraj izpolni oseba, ki vlaga (v našem primeru, oseba ki ima skupno stalno prebivališče z otrokom).

BEIH 38

 

1 Če otrok prebiva v Avstriji obkrožite “Ausgleichszahlung”

V primeru, da ima otrok stalno prebivališče v Sloveniji obkrožite  “Differenzzahlung”

2 Če ima otrok E-card iz njega pripišite številko zavarovanja, v nasprotnem primeru vpišite samo rojstni datum.

3 V primeru, da ste obkrožili “Ausgleichszahlung” potem vpišite kraj kjer ima stalno prebivališče v Avstriji.

4 Obkrožite ali ste samski, poročen, živita v skupnem gospodinjstvu, samohranilec, vdovec, ločen in od kdaj.

4 a Obkrožite kako vzgajate otroka sam,

5 v skupnem gospodinjstvu z drugim staršem

6  V skupnem gospodinjstvu z življenjskim sopotnikom.

7  Vpišite trenutnega delodajalca in od kdaj ste zaposleni pri njem.

 8 Vpišete delodajalca, v primeru da ste bili zaposleni še kje drugje (Sloveniji).

9 Številka bančne kartice pod IBAN, BIC ni potrebno več izpolniti.

10 V primeru, da sta ločena se lahko eden od staršev odpove otroškemu dodatku v korist drugega.

11. Vpišete ali je šolar, dijak ali študent

 12 Obkrožite, če je otrok od življenjskega sopotnika in živite v skupnem gospodinjstvu.

13 Obkrožite v primeru, da je otrok posvojen.

16 Obkrožite v primeru, da je otrok s posebnimi potrebami pri tem je potrebno dodati BEIH 3 in E407, vlogi se oddata pri Centru za socialno delu.

 17  V primeru, da ima otrok dohodke in presegajo te zneske jih je potrebno vpisati.

18 Obkrožite, v primeru da imate zraven stalnega naslova še naslov kjer živite zaradi dela in se ne vračate dnevno na stalen naslov.

 19 Vpišite točen naslov kjer izven Avstrije živi otrok.

 20 Obkroži otrok v primeru, da sam vlaga saj ne živi skupaj z straši.

21 Priložite kopijo osebnega dokumenta, kateri dokazuje točen naslov.

23 Vpišite katere priloge prilagate;

potrdilo o vpisu v vrtec ali

potrdilo o vpisu v šolo  ali

potrdilo o vpisu na Fakulteto ter potrdilo o opravljenih izpitih (lahko je tudi obrazec E402 katerega potrdi Fakulteta in ni potrebnih drugih potrdil),

obrazec E 401,

obrazec E 411,

kopijo osebnih dokumentov (pri prvi vlogi),

odločbo CSD o višini nadomestila

obrazec E 407 in BEIH 3 v primeru otroka s posebnimi potrebami. 

24  Če ste vse vpisali po dejanskem stanju lahko podpišete in dodate datum.

Vpišite se v vaš uporabniški račun

Fill the forms bellow to register

Ponastavite svoje geslo

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime ali e-mail naslov, da boste lahko ponastavili geslo.