Otroški dodatek

OTROŠKI DODATEK V REPUBLIKI AVSTRIJI

Komu pripada?
Pripada vsaki osebi, ki je zaposlena v Republiki Avstriji. Od rojstva do 18 leta v primeru šolanja, ali do konca študija oziroma 24 leta. V primeru služenja vojaškega roka se podaljša do 25 leta.

Kaj potrebujem?

  • Antrag auf Familienbeihilfe BEIH 100 (mesečno izplačilo) (izpolnjen vzorec je dostopen TUKAJ) oz. BEIH38 (letno izplačilo). Vzorec za izpolnjevanje obrazca BEIH38 si lahko prenesete TUKAJ.
  • obrazec E401, ki se potrdi na občini.
  • obrazec E411
  • obrazec E402, katerega potrdite na Fakulteti, če jo otrok obiskuje
  • potrdilo o vpisu v vrtec
  • potrdilo o vpisu v šolo
  • spričevalo o zaključenem razredu ali letniku
  • ob prvi vložitvi Evropski rojstni list (ga dobite na upravni enoti)
  • kopijo dokumentov vseh članov
  • odločbo CSD o višini prejetega otroškega dodatka v Sloveniji.

Vlogo v Avstriji oddaja tisti starš, ki ima enak stalen naslov kot otrok.

Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke kot pristojna institucija v Republiki Sloveniji od 1.1.2018 naprej v potrditev ne bo več sprejemala obrazcev E 411 neposredno od strank, temveč bo potrjevala le tiste, ki jih po prejela od pristojnih institucij iz tujine.

Vse obrazce lahko dobite na Finanzamt Österreich (BMF) (izberite najbližjo).
Obrazce E401 in E411 najdete tudi na spletni strani CSD.

Napotki za izpolnjevanje obrazcev E411 IN E401

1. Obrazec E411 (del A)

Točka 1:
Navedite vse zahtevane podatke (priimek, ime, datum rojstva, naslov…) o staršu, ki je zaposlen (oz. bo uveljavljal družinske prejemke za otroke, navedene pod točko 3) v drugi državi članici Evropske unije. Pri polju identifikacijska številka navedite EMŠO.

Točka 2:
Navedite vse zahtevane podatke (priimek, ime, datum rojstva, naslov…) o zakoncu, izvenzakonskem parnerju/ici oz. o drugem staršu otrok/a*. Pri polju identifikacijska številka navedite EMŠO.

Točka 3:
Navedite otroke  in vse zahtevane podatke (ne pozabite na dejanski kraj prebivališča), za katere uveljavljate družinske prejemke (otroški dodatek, starševski dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek) v drugi državi članici Evropske unije.

2. Obrazec E401

Potrjuje krajevno pristojna upravna enota – Sektor za upravne notranje zadeve. Na obrazcu morate izpolniti točke 1, 2 in 4. Upravna enota pa potrdi točki 6 in 8.

Kje to oddam?
Izpolnjene obrazce familienbeihilfe, E401,  E411  ter ostale priloge, ki so potrebne se oddajo na najbližjem Finanzamt Österreich.

Na kaj moram biti pozoren?
1 Primer:
Če sta oba z partnerjem zaposlena v Avstriji, vlaga oseba, ki ima skupno stalno prebivališče z otrokom.
2 Primer:
Če je eden od partnerjev zaposlen v Sloveniji, drug pa v Avstriji, mora partner, ki je zaposlen v Sloveniji vložit zahtevek za otroški dodatek v Sloveniji. Partner, ki pa je zaposlen v Avstriji, vloži zahtevek za doplačilo razlike otroškega dodatka v Avstriji.
3 Primer:
Če je eden od partnerjev zaposlen v Avstriji, drugi pa je nezaposlen in ne prejema nikakršnih dohodkov, vlaga zahtevek oseba, ki je zaposlena v Avstriji (pogoj: skupno stalno prebivališče z otrokom).
4 Primer:
Če je eden od partnerjev zaposlen v Avstriji, drugi pa nezaposlen in ne prejema nikakršnih dohodkov ter ne živita skupaj oz. nimata skupnega stalnega prebivališča, mora partner, ki je zaposlen v Avstriji plačevati preživnino v višini Avstrijske norme (cca 100€), nato lahko vloži zahtevek za otroški dodatek (Familienbeihilfe).

Kako izpolnim Obrazce?

– E411 http://csd-lj-bezigrad.si
– Pogoji in razlage za Kinderbetreungsgeld in Familienbeihilfe v Nemškem jeziku: www.wko.at

Namig: V primeru, da je oče zaposlen v Avstriji, mama in otrok nimata Versicherungsnummer. V polje vpišete samo rojstni datum v zadnjih 6 polj npr.: [ ][ ][ ][ ][2][0][0][2][1][6].

Opozorilo: Prvo polje zmeraj izpolni oseba, ki vlaga (v našem primeru, oseba ki ima skupno stalno prebivališče z otrokom).

Vpišite se v vaš uporabniški račun

Fill the forms bellow to register

Ponastavite svoje geslo

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime ali e-mail naslov, da boste lahko ponastavili geslo.