Informativni izračun

Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine (IID). Prva pošiljka IID je odpremljena 31.3., druga 31.5., za preteklo davčno leto. V kolikor na IID ne vložite ugovora, postane le-ta davčna odločba, kar vas zavezuje k plačilu priložene položnice. V kolikor vložite ugovor, položnice ni potrebno poravnati in počakate na odločbo, ki je potrebna za pravilno odmerjeno dohodnino. Ugovor je potrebno vložiti najkasneje v 15 dneh po prejetju. Za dan prejetja se šteje 15. dan od odpreme informativnega izračuna (torej vse skupaj maksimalno 30 dni od odpreme). Letos je tako zadnji dan za ugovor na IID za prvo pošiljko 30.4.2020. Vendar vas pozivamo, da z ugovorom ne čakate na zadnji dan.

IID ste prejeli, če:

1. ste del dohodka prejemali iz Slovenije
V tem primeru verjetno dohodek pridobljen iz tujine ni upoštevan. V ugovoru na IID:

  • preverite točnost podatkov o slovenskih dohodkih
  • dopolnite podatke s podatki o dohodkih iz tujine
  • v zvezi z dohodki iz tujine uveljavljajte stroške v zvezi delom
  • v zvezi z dohodki iz tujine uveljavljajte odbitek davka, plačanega v tujini
  • v zvezi z dohodki iz tujine lahko uveljavljate olajšavo za t.i. poslovno uspešnost oz. »božičnico«

Pozor: Ker ste del dohodka prejemali v Sloveniji, vam praviloma ne bodo upoštevali celotnega davka, plačanega v tujini, ampak samo sorazmerni del. Kljub temu, da je to v skladu s slovensko zakonodajo, menimo, da je to v nasprotju z evropsko konvencijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, zato vam svetujemo, da se po izdani odločbi (to ni IID, ampak boste odločbo šele dobili po vložitvi ugovora na IID) čimprej oglasite pri enem od SDMS odvetnikov, ki bosta za vas vložila pritožbo in vodila nadaljnji postopek.

2. ste vložili odmero za medletno akontacijo

Kljub temu, da ste v napovedi za odmero akontacije napovedali stroške v zvezi z delom ter davek plačan v tujini, le-to v IID ni upoštevano. V ugovoru na IID zato:

  • dopolnite podatke s podatki o dohodkih iz tujine
  • v zvezi z dohodki iz tujine uveljavljajte stroške v zvezi delom
  • v zvezi z dohodki iz tujine uveljavljajte odbitek davka, plačanega v tujini
  • v zvezi z dohodki iz tujine lahko uveljavljate olajšavo za t.i. poslovno uspešnost oz. »božičnico«
  • preverite znesek med letom akontirane dohodnine (v kolikor vam je bila odmerjena).

Katere obrazce potrebujem za vložitev ugovora na IID?
Obrazec za ugovor na IID 2020 ali dostop do e-davkov
Obrazec za uveljavljanje stroškov v zvezi z delom

Kaj moram priložiti?
Letno plačilno listo (Jahreslohnzettel) ali 12 plačilnih list
Potrdilo o številu dni prisotnosti na delu ali od delodajalca požigosan (potrjen) obrazec za uveljavljanje stroškov v zvezi z delom

Kako uveljavljam za pridobitev olajšave za poslovno uspešnost oz. t.i. »božičnico«?
Priložiti je potrebno potrdilo delodajalca, da izplačilo ustreza pogojem za pridobitev olajšave ali potrjeno kolektivno pogodbo iz katere je to razvidno. Natančna navodila najdete na TUKAJ.

Vpišite se v vaš uporabniški račun

Fill the forms bellow to register

Ponastavite svoje geslo

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime ali e-mail naslov, da boste lahko ponastavili geslo.

Za uradne ure v pisarnah SDMS se je potrebno naročiti. 
Za naročila na termine v pisarno in za vsa ostala vprašanja ter NUJNE zadeve uporabite elektronski naslov: pisarna@sindikat-sdms.si