Zdravstveno zavarovanje

Kaj je E106 ali S1 Obrazec?
S1 obrazec je potrdilo, da imate osnovno zdravstveno zavarovanje urejeno v tujini. Na podlagi dogovora med državama in tem potrdilom, lahko normalno koristite zdravstvene storitve v Sloveniji. Slovenska zdravstvena zavarovalnica izstavi račun za opravljeno storitev Avstrijski zdravstveni zavarovalnici, ki ga le-ta tudi poravna.

Obrazec najdete TUKAJ . Izpolnjen vzorec pa si lahko prenesete TUKAJ .

V primeru, da želite zdravstveno zavarovanje tudi za otroka ali partnerko (v primeru nezaposlenosti v Sloveniji), je potrebno izpolniti še TA OBRAZEC , katerega pošljete skupaj z rojstnim listom članov.

Kako vložim zahtevek za S1 Obrazec?

  • Če živite v Sloveniji, greste na Upravno enoto in dvignete Potrdilo o stalnem prebivališču. Potrdilo je lahko v slovenskem jeziku; zanj ni potrebno doplačila.
  • Če živite v Avstriji greste na svoj Gemeinde in dvignete Meldezettel.
  • skupaj z potrdilom o stalnem prebivališču ter obrazec lahko pošljete na:

 

E-Mail: schalter-ausland@oegk.at

Za zavarovalnico se vpiše: ZZZS, Sodna ulica 15, 2000 Maribor. To je njihova mednarodna pisarna.

V primeru, da vmes niste zaposleni in niste na avstrijskem AMS, morate ob ponovni zaposlitvi v Avstriji ponoviti ves postopek.

Ali v Sloveniji potrebujem dopolnilno zdravstveno zavarovanje (potekajo preko zavarovalnic Vzajemna, Triglav, Adriatic itd.)?

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanje ureja v 23. členu Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Vse običajne storitve pri zdravniku niso krite iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, temveč iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato vam dopolnilnega, v kolikor se tako odločite, ni potrebno plačevati. V kolikor je za storitev potrebno doplačati, lahko z izstavljenim računom stopite do svoje GKK, avstrijske zavarovalnice in zahtevate povračilo stroška.

Storitve, ki jih krije obvezni zdravstveno zavarovanje:

Z obveznim zavarovanjem je zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev:

1. v celoti:

– sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, učencev, dijakov in študentov do dopolnjenega 26. leta starosti, žensk v zvezi z nosečnostjo in drugih odraslih oseb v skladu s programom, razen pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo delodajalci,

– preprečevanje, presejanje in zgodnje odkrivanje bolezni, skladno s programom, ki ga sprejme Zdravstveni svet,

– svetovanje, izobraževanje, usposabljanje in pomoč za spreminjanje nezdravega življenjskega sloga,

– zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo in otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov,

– zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom,

– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV in nalezljivih bolezni, za katere je z zakonom določeno izvajanje ukrepov za preprečevanje njihovega širjenja,

– obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa skladno s programom,

– zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze,

– celovita obravnava z zdravljenjem in rehabilitacijo slepote in slabovidnosti v skladu z veljavno klasifikacijo Svetovne zdravstvene organizacije, popolne ali zelo težke okvare sluha po Mednarodni klasifikaciji okvar, invalidnosti in oviranosti Svetovne zdravstvene organizacije (1980), cistične fibroze in avtizma in oseb po nezgodni poškodbi glave in okvari možganov

– zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu,

– zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam,

– nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi,

– patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih,

– zdravila s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje oseb in stanj iz četrte do trinajste alinee te točke, medicinski pripomočki v zvezi z zdravljenjem oseb in stanj iz prve do trinajste alineje te točke;

– zdravila in živila za posebne zdravstvene namene s pozitivne in vmesne liste za otroke, učence, dijake, vajence in študente ter osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;

– živila za posebne zdravstvene namene s prilagojeno sestavo hranil za zdravljenje zavarovanih oseb z vrojenimi motnjami presnove;

– sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 5 let;

– predhodni in obdobni zdravstveni pregledi za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez;

2. najmanj 90% vrednosti:

– storitev v zvezi s presaditvijo organov in z drugimi najzahtevnejšimi operativnimi posegi ne glede na razlog,

– zdravljenja v tujini,

– storitev v zvezi 2 intenzivno terapijo, radioterapijo, dializo in drugimi nujnimi najzahtevnejšimi diagnostičnimi, terapevtskimi in rehabilitacijskimi posegi;

3. najmanj 80% vrednosti za:

– storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti;

– specialistično ambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe izven dela,

– nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču v okviru nadaljevanja bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe izven dela,

– storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki niso zajete v 1. točki, ter zdravljenje zobnih in ustnih bolezni,

– medicinske pripomočke, razen v primerih iz 1. in 4. točke tega odstavka;

4. najmanj 70% vrednosti za:

– specialistično ambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, medicinske pripomočke v zvezi z zdravljenjem poškodb izven dela,

– zdravila s pozitivne liste, razen za primere iz 1. točke tega odstavka;

5. največ do 60% vrednosti za:

– reševalne prevoze, ki niso nujni, zavarovanih oseb, ki so nepokretne ali rabijo prevoz na in z dialize ali v drugih primerih, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom za njihovo zdravje škodljiv, ali zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo zdravstvenega delavca,

– zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja;

6. največ do 50% vrednosti za:

– zdravila in živila za posebne zdravstvene namene z vmesne liste,

– zobnoprotetično zdravljenje odraslih,

– medicinske pripomočke za izboljšanje vida za odrasle.

Vpišite se v vaš uporabniški račun

Fill the forms bellow to register

Ponastavite svoje geslo

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime ali e-mail naslov, da boste lahko ponastavili geslo.