O SDMS

KDO SMO DELAVCI MIGRANTI

Smo skupino davčnih rezidentov Republike Slovenije, ki se na delo dnevno ali tedensko vozimo v tujino (po večini v sosednjo Avstrijo). Točno število delavcev ni znano – po nekaterih ocenah nas je že okrog 40 tisoč, časnik Večer je pred časom poročal, da naj bi nas bilo med 14 in 17 tisoč. Dejstvo je, da nas je veliko več. Točne številke pa ne pozna nihče. O tako pomembni ekonomski kategoriji, kot so dnevne ekonomske migracije, imamo v Sloveniji samo grobo oceno. Tudi na vrhuncu begunskega vala, je vsak dan iz Slovenije v Avstrijo, migriralo vsaj enkrat več Slovencev kot Sircev, pa se je slednjim, tako glede natančne številke, kot glede položaja in situacije, posvečalo neprimerno več pozornosti.

OD KOD PRIHAJAMO

Delavci migranti smo ljudje, ki prihajamo predvsem iz obmejnih krajev, ki sicer životarijo na pogorišču slovenskega razvojnega modela. Praviloma so to najrevnejši in demografsko najbolj ranljivi predeli Slovenije. Najbrž tudi ni naključje, da so ta področja tako duhovno, kot tudi po fizični razdalji, najdlje od Ljubljane.

ZAKAJ DELO V TUJINI

Predvsem pa je potrebno povedati, da delavci migrant, v veliki večini, v Avstriji nismo zaradi koristoljubja, temveč zaradi stiske, saj delovnih mest na omenjenih področjih praktično ni. Ob tem tudi ne gre zanemariti dejstva, da so od nas, ki smo si zaposlitev poiskali v tujini, odvisne celotne naše družine.

POSLANSTVO SDMS

Sindikat delavcev migrantov Slovenije je samostojna, neodvisna, nepolitična in nestrankarska organizacija, v katero se delavci prostovoljno včlanjujejo, da bi na organiziran način varovali ekonomski in socialni položaj rezidentov v Republiki Sloveniji s prihodki iz tujine.

Glavni cilji SDMS so:

• popolna ukinitev dodatne obdavčitve dohodkov prejetih iz tujine
• povezovanje in pravna pomoč članom pri skupinskih tožbah proti odločbam izdanih s strani Finančne uprave Republike Slovenije glede njihovih dohodkov prejetih iz tujine
• varovanje ekonomskih in socialnih interesov članov SDMS pred dodatno obdavčitvijo
• organizirano izražanje in usklajevanje interesov, sprejemati skupen program delovanja in izvajati aktivnosti za njegovo uresničevanje;
• vplivati na oblikovanje zakonodaje in predpisov, ki zadevajo ekonomske, socialne in druge interese članov;
• razvijati vzajemnost in solidarnost med člani;
• skrbeti za obveščanje in informiranje članov glede njihovih pravic v domovini in tujini.

Vpišite se v vaš uporabniški račun

Fill the forms bellow to register

Ponastavite svoje geslo

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime ali e-mail naslov, da boste lahko ponastavili geslo.

Za uradne ure v pisarnah SDMS se je potrebno naročiti. 
Za naročila na termine v pisarno in za vsa ostala vprašanja ter NUJNE zadeve uporabite elektronski naslov: pisarna@sindikat-sdms.si