Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.sindikat-sdms.si in omejitev odgovornosti

Definicije pojmov

Lastnik in skrbnik spletnega mesta www.sindikat-sdms.si je Sindikat delavcev migrantov Slovenije, Ulica Kraljeviča Marka 19, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Lastnik).

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.sindikat-sdms.si ter vsi dokumenti v okviru www.sindikat-sdms.si.

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.sindikat-sdms.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

Sprejetje splošnih pogojev

Uporabnik mora upoštevati te splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.sindikat-sdms.si sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen, kadar Lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.

Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

Uporaba podatkov

Uporabnik lahko podatke uporablja le v osebne in nekomercialne namene. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano.

Uporabnik se zaveže, da:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo ali temi pogoji;
 • ne bo zlorabljal imen drugih oseb/uporabnikov;
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročalo škodo tej storitvi in ponudniku.

Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, ustavitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov in podobno).

Spletno mesto lahko vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporaba osebnih podatkov in varovanje zasebnosti

Lastnik zbira o Uporabniku naslednje osebne podatke in kontaktne informacije:

 • ime in priimek
 • spol
 • naslov
 • regijo
 • datum rojstva
 • državo bivanja
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
 • geslo v šifrirani obliki
 • kontaktno telefonsko številko
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda v svojem profilu.

V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta Lastnik beleži na strežniku podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas in obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimizirano v statistične namene.

Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih ta posreduje Lastniku.

Lastnik bo s pridobljenimi podatki o Uporabniku ravnal skladno s temi splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Uporabnik, mlajši od 16 let, mora za posredovanje podatkov Lastniku ali podajo soglasja za sprejemanje e-novic in SMS-ov pridobiti predhodno soglasje staršev oz. skrbnika.

Uporabnik z registracijo na spletnem mestu izrecno soglaša, da lahko Lastnik njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za:

 • omogočanje zagotavljanja dostopa do spletnega mesta,
 • vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to treba (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi in podobno),
 • pošiljanje različnih e-vsebin,
 • druge primere, kadar Uporabnik sam želi.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Lastnik ne odgovarja.
Podatkov Lastnik ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima Lastnik sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot Lastnik.
Lastnik osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.
Zbirke osebnih podatkov Lastnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države.

Izvajanje politike zasebnosti

Lastnik ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
Vse pri Lastniku redno ali honorarno zaposlene osebe ter ostali pooblaščeni posamezniki, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno stran Lastnika in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo ali po e-pošti sporočijo preklic registracije in zahtevajo popoln izbris svojih podatkov. Lastnik bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

Pravica do obveščanja in izbrisa

Pravico imate do informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: podpora@sindikat-sdms.si, nam pošljite zahtevek preko kontaktnega formularja ali po pošti na naslov, Sindikat delavcev migrantov Slovenije, Kraljeviča Marka ul. 19, 2000 Maribor.

Obvestila: Po prijavi na obvestila bosta vaše ime, telefonska številka in elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v promocijske namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil ste prijavljeni s privolitvijo splošnih pogojev ob registraciji na spletni strani (obvezna je potrditev polja na koncu formularja za registracijo).

Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na podpora@sindikat-sdms.si; ali s klikom na povezavo »Odjavi me od prejemanja sporočil« na dnu promocijskih elektronskih sporočil, prav tako pa imate možnost, da se od obvestil odjavite v vašem profilu na spletni strani.
Za odjavo od občasnih SMS sporočil se odjavite s poslanim elektronskim sporočilom na podpora@sindikat-sdms.si, v katerem zapišite vaše uporabniško ime in telefonsko številko, katero bomo odstranili iz seznama prejemnikov. Prav tako pa ima vsak uporabnik možnost odjave od SMS sporočil v svojem profilu na spletni strani.

Vsak posameznik, katerega Lastnik zbira, hrani in obdeluje njegove osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:
Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.
Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na Lastnika, in sicer na elektronski naslov podpora@sindikat-sdms.si.
Seznanjen sem, da lahko Lastnik za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
Seznanjen sem, da mora Lastnik na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Lastnik osebne podatke posameznika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Uporabnik lahko prekliče soglasje za prejemanje elektronskih sporočil (kar stori s pisno zahtevo Lastniku na elektronski naslov podpora@sindikat-sdms.si) ali zahteva, da Lastnik njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbriše, tako da v celoti izbriše uporabnikov uporabniški profil pri Lastniku.

Dodatno

Lastnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne strani. Lastnik ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi na spletno stran, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Lastnik teh podatkov ne bo uporabilo v namen, ki bi kakorkoli škodovali uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Lastnik podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske elektronske pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo izrecno soglašal. Lastnik lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Lastnik bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

Za namene pošiljanja promocijskega gradiva in položnic, bo Lasnik zaupal poštni službi le potrebne podatke za dostavo pisemskih ovojnic (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo Lastnik stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za pridobitev dodatnih informacij pri postopku registracije, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije na spletni strani ali pri dostavi pisem prišlo do težav.

Kršitve

Ob morebitnih kakršnihkoli kršitvah zakonodaje ali teh pogojev sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, tudi IP-naslov, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko Uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v sklopu informacijskega sistema Lastnika.

Prehodne in končne določbe

Za razlago teh splošnih pogojev in sporov iz razmerja Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, bo ta določba izločena, druge določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.

Splošni pogoji uporabe aplikacije za mobilne naprave “sindikat SDMS”

Pravilnik o zasebnosti 

Sindikat ponuja aplikacijo Sindikat SDMS (v nadaljevanju storitev) brezplačno in je namenjena za uporabo, kakršna je.

Ta stran se uporablja za obveščanje obiskovalcev o naših pravilnikih z zbiranjem, uporabo in razkritjem osebnih podatkov, če se je kdo odločil za uporabo naše storitve.
Če se odločite za uporabo naše storitve, se strinjate z zbiranjem in uporabo informacij v zvezi s tem pravilnikom. Osebni podatki, ki jih zbiramo, se uporabljajo za zagotavljanje in izboljšanje storitve. Vaših podatkov ne bomo uporabljali ali delili z nikomer, razen kot je opisano v tem pravilniku o zasebnosti.

Zbiranje in uporaba informacij

Za boljšo izkušnjo bomo med uporabo naše storitve morda zahtevali, da nam posredujete nekatere osebne podatke (uporabniško ime in geslo). Podatki  nam bodo služili za identifikacijo člana SDMS. Do odjave iz naše aplikacije bodo identifikacijski podatki člana, pridobleni iz strežnika (ime, priimek, št. Izkaznice, datum poteka članarine), shranjeni tudi na mobilno napravo in bodo služili za uporabo aplikacije. Podatke, ki jih z uporabo aplikacije pridobimo bomo shranili in uporabili, kot je opisano v tej politiki zasebnosti.

Podatki dnevnika

želimo vas obvestiti, da vsakič, ko uporabljate našo storitev, v primeru napake v aplikaciji na vaši napravi, zbiramo podatke in podatke (prek izdelkov tretjih oseb) z imenom “Dnevniki podatkov”. Ti dnevniški podatki lahko vključujejo podatke, kot so naslov internetnega protokola vaše naprave, ime naprave, različica operacijskega sistema, konfiguracija aplikacije pri uporabi naše storitve, čas in datum uporabe storitve ter druge statistike .

Piškotki

Piškotki so datoteke z majhno količino podatkov, ki se običajno uporabljajo kot anonimni enolični identifikatorji. Te se pošljejo v vaš brskalnik s spletnih mest, ki jih obiščete, in so shranjene v notranjem pomnilniku vaše naprave.
Ta storitev teh ne uporablja izrecno. Vendar aplikacija lahko uporablja kodo
tretjih oseb in knjižnice, ki uporabljajo piškotke za zbiranje informacij in izboljšanje svojih storitev. Te piškotke lahko sprejmete ali zavrnete in veste, kdaj se piškotek pošilja v vašo napravo. Če se odločite, da zavrnete naše piškotke, morda ne boste mogli uporabljati nekaterih delov te storitve.

Ponudniki storitev

lahko zaposlimo tretja podjetja in posameznike iz naslednjih razlogov:
* Za olajšanje naše storitve;

* Za zagotavljanje storitve v našem imenu;
* Za izvajanje storitev, povezanih s storitvami; ali
* Za pomoč pri analizi uporabe naše storitve
uporabnike te storitve želimo obvestiti, da imajo te tretje osebe dostop do vaših osebnih podatkov. Razlog je v tem, da v našem imenu opravljajo naloge, ki so jim bile dodeljene. Vendar pa so zavezane, da teh informacij ne bodo razkrivale ali uporabljale za druge namene.

Varnost

cenimo vaše zaupanje pri posredovanju vaših osebnih podatkov, zato si prizadevamo uporabiti komercialno sprejemljiva sredstva za njihovo zaščito. Vendar ne pozabite, da noben način prenosa po internetu ali način elektronskega shranjevanja ni stoodstotno varen in zanesljiv, zato ne moremo zagotoviti njegove popolne varnosti.

Povezave do drugih spletnih mest

Ta storitev lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Če kliknete povezavo tretje osebe, boste preusmerjeni na to spletno mesto. Upoštevajte, da teh zunanjih spletnih mest ne upravljamo. Zato vam močno svetujemo, da pregledate pravilnik o zasebnosti teh spletnih mest. Nad njimi nimamo nadzora ne prevzemamo nobene odgovornosti za vsebino, pravilnike o zasebnosti ali prakso spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Zasebnost otrok

Te storitve ne naslavljajo nikogar, mlajšega od 13 let, zavestno ne zbiramo osebnih podatkov otrok, mlajših od 13 let. V primeru, da odkrijemo, da nam je otrok, mlajši od 13 let, posredoval osebne podatke, to takoj izbrišemo iz naših strežnikov. Če ste starš ali skrbnik in se zavedate, da nam je vaš otrok posredoval osebne podatke, nas kontaktirajte, da bomo lahko izvedli potrebna dejanja.

Spremembe tega pravilnika o zasebnosti

lahko občasno posodabljamo našo politiko zasebnosti. Zato vam svetujemo, da to stran občasno pregledate, da bi našli morebitne spremembe. vas bomo obvestili o vseh spremembah, tako da na tej strani objavimo nov pravilnik o zasebnosti.

Vpišite se v vaš uporabniški račun

Fill the forms bellow to register

Ponastavite svoje geslo

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime ali e-mail naslov, da boste lahko ponastavili geslo.

Za uradne ure v pisarnah SDMS se je potrebno naročiti. 
Za naročila na termine v pisarno in za vsa ostala vprašanja ter NUJNE zadeve uporabite elektronski naslov: pisarna@sindikat-sdms.si