Porodniška v Avstriji

PORODNIŠKI DODATEK OZ. NADOMESTILO PORODNIŠKE V REPUBLIKI AVSTRIJI

Za pridobitev avstrijske porodniške je potrebno vložiti vlogo za otroški dodatek “Familienbeihilfe”, na avstrijski finančni urad (Finanzamt). Brez odobrenega otroškega dodatka vam ne pripada “Kinderbetreuungsgeld“.

Natančna navodila in celoten postopek pridobitve otroškega dodatka so objavljeni TUKAJ.

Slovenske državljanke, zaposlene v Avstriji, katerih zakonci/izven zakonski partnerji (v nadaljevanju partnerji) so zaposleni v Sloveniji, morajo biti pri uveljavljanju pravic iz starševskega varstva pozorne na sledeče informacije:

 • v okviru zavarovanja za starševsko varstvo ste v primeru rojstva otroka upravičeni do t.i. porodniškega nadomestila (Mutterschutz) osem tednov pred rojstvom in osem tednov po rojstvu otroka, ki ga uveljavljate v Avstriji. V tem času ste tudi zdravstveno zavarovane na osnovi vaše zaposlitve; V primeru carskega reza se podaljša prejemanja Mutterschutz po rojstvu na 12 tednov;
 • po poteku osmih tednov od rojstva otroka so državljanke Avstrije ter na podlagi Uredbe (ES) št. 883/2004 tudi državljanke drugih držav članic upravičene do t.i. Kinderbetreuungsgeld, ki sodi med družinske dajatve in za izplačilo katerega se uporabljajo pravila, ki veljajo za družinske dajatve – pravila glede primarne in sekundarne pristojnosti za izplačevanje družinskih dajatev;
 • v vašem primeru je zaradi zaposlitve vašega partnerja za izplačilo družinskih dajatev primarno pristojna država Slovenija, zato morate:
  • pred potekom osmih tednov od rojstva otroka (torej prej iztekom upravičenosti do Mutterschutz) v Sloveniji podati vlogo za starševski dodatek (obrazec DP-1);
  • krajevno pristojnemu centru za socialno delo morate sporočiti, do katerega datuma boste v Avstriji prejemali porodniško nadomestilo;
  • o na območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije pridobite potrdilo, da v Sloveniji niste upravičeni do zdravstvenega zavarovanja po vašem partnerju – s potrdilom boste uveljavljali zdravstveno zavarovanje v Avstriji po izteku upravičenosti do Mutterschutz;
  • v Avstriji boste v času prejemanja starševskega dodatka upravičeni le do razlike do njihovega Kinderbetreuungsgeld-a (razlika med Kinderbetreuungsgeld in starševskim dodatkom), ki pa jo boste lahko uveljavili dvakrat letno, za nazaj. Šele ko vam v Sloveniji poteče pravica do starševskega dodatka, boste v Avstriji pričeli redno prejemati Kinderbetreuungsgeld (v kolikor ne boste že po enem letu od rojstva otroka zopet nastopili zaposlitve);
  • o za uveljavitev razlike (ter kasneje celotnega Kinderbetreuungsgeld-a) boste potrebovali potrjen obrazec E411, katerega potrdi Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (obrazec in informacije o Centralni enoti lahko najdete na spletni strani https://www.csd-slovenije.si/delovna-podrocja/ .
Komu pripada?
 • osebi, katera je v Republiki Avstriji zaposlena več kot 6 mesecev,
 • osebi, katera je najmanj 3 mesece brezposelna, in je njen partner (več kot 6 mesecev) zaposlen v Republiki Avstriji (pogoj: skupno stalno prebivališče)
 • pogoj za prejem je skupen stalen naslov z otrokom
Kaj potrebujem?
 • t.i. Antrag auf Kinderbetreuungsgeld (za otroke, rojene po 01.03.2017 uporabite nov obrazec, katerega najdete TUKAJ)
 • osebni dokument otroka
 • obrazec E401, katerega potrdite na občini,
 • evropski rojstni list otroka (dobi se na občini),
 • kopija izvidov v času nosečnosti ,
 • kopija izvidov ob izhodu iz porodnišnice,
 • in kopija materinske knjižice (mati mora imeti vsaj 5 pregledov v času nosečnosti).
 • kopija otrokove knjižice kjer ima preglede po porodu
Kje to oddam?

Österreichische Gesundheitskasse (OGK)  (izberete najbližjo).

Na kaj moram paziti?

V kolikor želite imeti celotno izplačilo porodniškega dodatka, morate obrazce oddat preden otrok dopolni 6 mesecev. Po 6 mesecih vam še pripada samo delež porodniške.

Namig: V primeru da je oče zaposlen v Avstriji, mama in otrok nimata avstrijske zdravniške kartice. V polje vpišete samo rojstni datum v zadnjih 6 polj npr. [ ][ ][ ][ ][2][3][0][2][1][6].
Opozorilo: Prvo polje zmeraj izpolnjuje oseba, ki vlaga (v našem primeru oseba, ki ima skupno stalno prebivališče z otrokom). Pri nadomestilu porodniške je to obvezno mama.

Postopek

1. formular E401 potrdite na najbližji UE
2. izpolnite formular auf Kinderbetreuungsgeld
3. skopirate osebne dokumente vseh in rojstni list od otroka
4. pošljete na Gebietskrankenkasse, katero ste navedli na formularju E411

Kar se tiče “Kinderbetreuungsgeld-a” je tako, da vam pripada komaj po 8 tednih po porodu in sicer se morete sami odločiti za čas trajanja (torej za model, kateri je za vas najbolj optimalen, saj obstaja več različnih).
Po porodu pošljete komaj vse obrazce na slovenske urade.

POZOR!!!

Če ste v času porodniške dalj časa v bolniškem stažu (glej 24.člen KBGG) lahko izgubite pravico do “Kinderbetreuungsgeld”.
Lahko pa greste v t.i. “Frühkarenz” ali vas glede na pogoje dela tudi oprostijo dela (Dienstfreistellung). Na naslednjih povezavah najdete razloge za oba primera:
www.wko.at
ooe.arbeiterkammer.at

Vpišite se v vaš uporabniški račun

Fill the forms bellow to register

Ponastavite svoje geslo

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime ali e-mail naslov, da boste lahko ponastavili geslo.