Rezidenstvo

Kdo je rezident?

Zavezanec je rezident Slovenije v kateremkoli času v davčnem letu, če v tem času izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev:

1. ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji
2. biva izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji Republike Slovenije ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenec z diplomatskim ali konzularnim statusom, ali je zakonec ali vzdrževani družinski član takega javnega uslužbenca in prebiva s to osebo;
3. je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi zaposlitve;
a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji Republike Slovenije ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenec v tehnični ali administrativni funkciji, brez diplomatskega ali konzularnega statusa;
b) kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali organu lokalne skupnosti, in sicer v državi, ki na podlagi vzajemnosti takega uslužbenca ne šteje za svojega rezidenta;
c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu, ali je zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, ali vzdrževan otrok takega uslužbenca in prebiva s to osebo;
4. je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu;
5. ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, ali
6. je v kateremkoli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni.

 

ODJAVA REZIDENSTVA

Ob odhodu v tujino za dlje časa (odselitev, preselitev za več let) je treba za davčne namene urediti rezidentski status (tj. vpisati spremembo statusa v davčni register). To zavezanec stori z oddajo vloge in izpolnitvijo neobveznega vprašalnika: Ugotovitev rezidentskega statusa – odhod iz Republike Slovenije.

Kadar želi posameznik formalno urediti svoj rezidentski status oz. v roku 8. dni po nastanku spremembe, ki vpliva na rezidentski status.


Obrazec za ugotovitev rezidentskega statusa zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS-a eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnemu FU, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. 

Vpišite se v vaš uporabniški račun

Fill the forms bellow to register

Ponastavite svoje geslo

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime ali e-mail naslov, da boste lahko ponastavili geslo.

Za uradne ure v pisarnah SDMS se je potrebno naročiti. 
Za naročila na termine v pisarno in za vsa ostala vprašanja ter NUJNE zadeve uporabite elektronski naslov: pisarna@sindikat-sdms.si