Izvršni odbor

SESTANKI IZVRŠNEGA ODBORA

Izvršni odbor je izvršilni organ SDMS. Sestavljajo ga predsednik SDMS, podpredsednika SDMS in regionalni predstavniki. Na sestanke izvršnega odbora so redno vabljeni tudi predstavniki računalniške ekipe sindikata, ki skrbijo za spletno stran in bazo članov, pripravljajo poročila o številu članov, registracijah, plačilih članarine itd., ter člani nadzornega odbora sindikata, ki spremljajo finančno poslovanje sindikata in izpolnjevanje nalog in zadolžitev.

Izvršni odbor ima naslednje glavne naloge:
• odloča o upravičenosti brezplačnega pravnega zastopanja člana iz 7. člena statuta
• odloča o razporejanju finančnih sredstev
• uresničuje glavne cilje SDMS iz statuta programske usmeritve SDMS in izvaja program dela SDMS,
• organizira finančno poslovanje SDMS in redno poroča o njem
• po potrebi predlaga začetek postopka pred ustreznim sodiščem Republike Slovenije,
• skrbi za obveščanje članstva in javnosti,
• odloča o prenehanju članstva članu, ki je kršil pravila sindikata,
• poroča o svojem delu.

Izvršni odbor je sklepčen ob prisotnosti vsaj 50% njenih članov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih.

Izvršni odbor sestankuje glede na trenutno situacijo in glede na potrebe delovanja sindikata.

Vpišite se v vaš uporabniški račun

Fill the forms bellow to register

Ponastavite svoje geslo

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime ali e-mail naslov, da boste lahko ponastavili geslo.

Za uradne ure v pisarnah SDMS se je potrebno naročiti. 
Za naročila na termine v pisarno in za vsa ostala vprašanja ter NUJNE zadeve uporabite elektronski naslov: pisarna@sindikat-sdms.si