Odvetniške storitve

KAKO KOT ČLAN SDMS DOSTOPATE DO ODVETNIŠKIH STORITEV?

Vsem članom Sindikata delavcev migrantov sta BREZPLAČNO na voljo odvetnika, katera vas bosta zastopala. Če še niste član sindikata, se najprej včlanite in nato koristite odvetniške usluge.
V kolikor niste član sindikata, boste naknadno prejeli račun za odvetniško storitev, ki ga boste primorani poravnati na lastne stroške.
Takoj po prejemu dohodninske odločbe si na prvo stran zapišite DATUM prejema odločbe, saj je to izjemno pomembno pri določanju roka za pritožbo
Vaša odločba še ni pravnomočna, kar pomeni, da od vročitve odločbe (=prvostopenjska odločba s strani FURS-a) ni minilo več kot 15 dni, od odgovora na pritožbo (=drugostopenjska odločba s strani MF) pa ne več kot 30 dni.
Odvetnika sta pristaša osebnega stika, če je le mogoče, saj omogoča individualno obravnavo.
Podpišete pooblastilo odvetniku ter ga pošljete/skenirate ali osebno odnesete do odvetnika, na podlagi katerega vas izbran odvetnik lahko zastopa. Pooblastilo si prenesite TUKAJ.

Pritožba ali nadaljevanje postopka v upravnem sporu ne zadrži plačila odmerjene dohodnine. Zato si uredite obročno odplačevanje. V kolikor gre za očitno napako, se dogovorite za ODLOG PLAČILA DO IZDAJE NOVE ODLOČBE. Odlog si uredite direktno pri referentu, kateri je izdal vašo odločbo oz. informativni izračun.
Več informacij na: FINANČNA UPRAVA SLOVENIJE – OBROČNO ODPLAČEVANJE

KONTAKTI ODVETNIŠKIH HIŠ

Pred obiskom odvetnika si pripravite vso potrebno dokumentacijo (v dveh oz. treh izvodih). K odvetniku se NUJNO naročite preko telefona. Po dogovoru je dokumentacijo možno poslati tudi po pošti oz. e-mailu (vendar se o tem prej obvezno dogovorite).

Odvetniški pisarni Ozmec in Vesenjak vsem članom nudita pravno zastopanje v postopkih glede odmere dohodnine.

Vlagajo pritožbe zoper odločbe FURS-a prve stopnje, rok za pritožbo je 15 dni od prejema odločbe. Pred vložitvijo pritožbe je potrebno podpisati odvetniško pooblastilo in prinesti kopije odločb v 2-eh izvodih.

Prav tako vlagajo tožbe na Upravno sodišče RS zoper drugostopenjske odločbe FURS-a, rok za tožbo je 30 dni od prejema odločbe. Pred vložitvijo tožbe je potrebno podpisati odvetniško pooblastilo in prinesti kopije vseh odločb in vseh vlog, ki so bile predložene na FURS v 3-eh izvodih.

STROŠKI POSTOPKA

Sestava individualne pritožbe in njena vloga je za člana popolnoma brezplačna.

V nadaljevanju postopka na sodišču, t.j. v upravnem sporu oz. tožbi (po zavrnjeni pritožbi), pa lahko pod določenimi pogoji, nastanejo dodatni stroški, ki bremenijo člana, vendar niso plačilo za odvetniško storitev. In nastali bi lahko v postopku tožbe tudi, če bi se individualno lotili zadeve (torej ne preko sindikata), s tem, da bi v tem primeru morali poravnati se znesek za odvetniške storitve.

Prilagamo pojasnilo odvetnikov:
Stroški upravnega spora, ki bremenijo člane SDMS:
– uvodoma pojasnjujeva, da vaši člani nimajo finančnih obveznosti do naju, saj smo tozadevno razmerje uredili s pogodbo med nami (sicer bi bili v zavezi plačila stroškov odvetnika po Odvetniški tarifi – primer za tožbeni zahtevek v višini 5.000,00 EUR: 183,60 EUR + DDV za sestavo in vložitev tožbe, 183,60 EUR + DDV za 1. pripravljalno vlogo (predvidevamo, da jih več ne bi bilo potrebno, a bi se lahko izkazalo drugače), 183,60 EUR + DDV za prvi narok za glavno obravnavo, za vsako nadaljnjo pa 91,80 EUR + DDV; skratka skupaj: 642,60 EUR + DDV, kar znaša 783,97 EUR), vendar vam tega kot članu sindikata SDMS ni potrebno plačati.
– ob oziroma v dnevih (največ tednih) po vložitvi tožbe nastane za vašega člana taksna obveznost v višini 148,00 EUR (za pritožbo na odločbo ni potrebno tega plačati!)
– če sodišče tožbi ugodi in v upravnem sporu izpodbijani upravni akt odpravi ali ugotovi nezakonitost izpodbijanega upravnega akta, se tožniku glede na opravljena procesna dejanja in način obravnavanja zadeve v upravnem sporu prisodi pavšalni znesek povračila stroškov skladno s pravilnikom; prisojeni znesek plača toženec, torej v konkretnih zadevah – država,
– če sodišče tožbo zavrne, torej da ne ugodi našemu zahtevku, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka (specialna ureditev 25. Člena Zakona o upravnem sporu, ki v 1. odstavku sicer določa, da sodišče, ko odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi, odloči o stroških postopka po določbah Zakona o pravdnem postopku, torej po načelu uspeha); vašega člana torej v tem primeru bremeni »le« sodna taksa.

Vpišite se v vaš uporabniški račun

Fill the forms bellow to register

Ponastavite svoje geslo

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime ali e-mail naslov, da boste lahko ponastavili geslo.

Za uradne ure v pisarnah SDMS se je potrebno naročiti. 
Za naročila na termine v pisarno in za vsa ostala vprašanja ter NUJNE zadeve uporabite elektronski naslov: pisarna@sindikat-sdms.si