Spremljanje zakonov in referendumi

ZAKAJ SPREMLJANJE ZAKONOV IN ZAKAJ REFERENDUMI?

Pobuda za spremljanje vsebine novo sprejetih zakonov je prišla iz dejstva, da delavci migranti na svoji koži vsak dan izkusimo izvajanje diskriminatorne in krivične zakonodaje. Sprašujemo se, kdo je takrat dovolil, da je takšna zakonodaja vstopila v veljavo. A vendar ne gre samo za rešitev naše situacije. Dejstvo je, da je veliko zakonov v Sloveniji spisanih v korist eliti v Republiki Sloveniji in da bi težko ugotovili korist za širšo slovensko populacijo. Nekateri od njih so celo zapisani dvoumno ali krčijo seznam pravic državljanov.
Čas je, da začne državni zbor sprejemati zakone, ki bodo v korist državljanom.
Zato smo se v sindikatu odločili, da postanemo vzorni in državotvorni državljani, pri čemer bomo budno spremljali sprejemanje novih zakonov. V kolikor se z njihovo vsebino ne bomo strinjali, ker bomo ugotavljali, da so v škodo državljanom Republike Slovenije, ker nerazumljivo ali kakršenkoli drug način neupravičeno finančno ali kako drugače sankcionira ali diskriminira državljane, bomo njihovo sprejetje ustavili in dali možnost ljudstvu, da odloči, ali se z vsebino zakona strinja ali ne.

KAKO DELUJE POBUDA ZA RAZPIS REFERENDUMA
Po sprejetju novega ali dopolnjenega zakona v državnem zboru, lahko državljani vložijo pobudo za zbiranje podpisov za referendum, če v sedmih dneh od sprejetja zakona pridobijo vsaj 2.500 podpisov proti sprejetju zakona oziroma za to pobudo, in jih vložijo v državni zbor. Poseben obrazec, na katerem je vprašanje »Ali se strinjate s sprejetjem zakona …., ki ga je državni zbor sprejel dne ….«, se lahko podpišejo vsi državljani Republike Slovenije, ki imajo volilno pravico in se z sprejeto vsebino zakona ne strinjajo. Podpisi so pridobljeni na terenu in niso overjeni.
Po štetju glasov mora predsednik državnega zbora razpisati 35 dnevni rok, v katerem se na upravnih enotah ali preko E-uprave zbirajo podpisi za referendum o sprejetem zakonu.
V kolikor se v 35 dneh vsaj 40.000 državljanov opredeli proti sprejetju zakona mora država razpisati referendum.

KAKO BO POTEKALO ZBIRANJE PODPISOV
Po sprejemu novega zakona bodo člani SDMS-ja od delegatov dobili liste in poskusili pridobiti čimveč podpisov od svojih partnerjev, družinskih članov, prijateljev, skratka vseh, ki se z zakonom ne strinjajo. Podpiše se lahko vsak polnoletni državljan republike Slovenije, ni pomembno ali je član SDMS ali ne, prav tako ni pomembna država zaposlitve. Ko bomo zbrali 2500 podpisov, jih bomo vložili v državni zbor.
Po razpisu 35 dnevnega roka bodo člani SMDS-ja od delegatov dobili obrazce za podporo referendumu (ter primere, kako obrazec izpolniti). Le te bodo razdelili med vse naše podpornike, jih izpolnili in oddali na upravnih enotah.
Lažja pot je seveda glasovanje preko E-uprave. Postopek je opisan v dokumentu “Kako pridobiti digitalno potrdilo“.

ISKANJE PRAVICE ZA VSE DRŽAVLJANE TER ODZIV DRŽAVNEGA ZBORA
Če torej hočemo soditi, kdo smo ljudje, ki s svojo državotvorno dejavnostjo »rušijo državo,« kot so se dramatično odzvali mediji, bi morali najprej poznati okoliščine, ki so nas do tega pripeljale. Migrantsko-davčni prav in narobe izgubita pomen ob divjaških izplačilih akademskih elit v obliki dodatkov za pripravljenost in podobne neumnosti ali tajkunskih milijonskih avanturah. Da se je država skozi FURS odločila za načelnost in vztrajanje pri črki zakona na eni najbolj ranljivih demografskih skupin, se zdi cinizem brez primere.

NAVODILA ZA ZBIRANJE PODPISOV ZA REFERENDUM

TEHNIČNI ODBOR SDMS
 • vsebinsko preveri zakone, ki se sprejmejo v državnem zboru in pripravi
 • priloži razlago, zakaj se zbirajo podpisi
RAČUNALNIČARJI
 • objavijo obrazec in razlago na spletni strani SDMS
 • preko emaila in SMS-ov obvestijo vse člane v bazi (s priloženim linkom do obrazca).
PREDSEDNIK ALI PODPREDSEDNIK
 • objavi na FB strani isto sporočilo
REGIONALNI
 • obvesti delegate, pridobi potrditev in jih pozove, da javijo prevzemna mesta v svojem kraju
 • obvesti delegate o času in lokaciji prevzema podpisanih obrazcev (čas prevzema obrazcev v regiji naj bo le 15 min),
DELEGAT
 • pridobi potrditev od svojih članov, o zbiranju podpisov in jih obvesti o prevzemnem mestu
ČLAN
 • natisne obrazec, ga podpiše in zbere čimveč podpisov somišljenikov.
 • odnese zbrane podpise na objavljeno lokacijo in uro.
DELEGAT
 • takoj obvesti regionalnega o času in točnem kraju prevzema podpisanih obrazcev od članov (čas prevzema obrazcev v posameznem kraju naj bo le 15 min).
REGIONALNI
 • posreduje seznam prevzemnih lokacij delegatov
RAČUNALNIČARJI
 • pripravijo in objavijo točen seznam prevzemnih lokacij po krajih najkasneje v roku 24 ur od obvestila
DELEGAT
 • prevzame podpisane obrazce
 • prečrta prazna polja
 • izpolni poseben obrazec SDMS
 • preda podpise regionalnemu
REGIONALNI
 • organizira prenos obrazcev od delegatov po načelu štafete!
 • prevzame obrazce in organizira prevoz obrazcev do končne destinacije za štetje glasov
IZVRŠNI ODBOR SDMS
 • prešteje celokupno število listov in podpisov ter organizira prevoz do DZ
 • ugotovi podporo v posameznih krajih in regijah

Vpišite se v vaš uporabniški račun

Fill the forms bellow to register

Ponastavite svoje geslo

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime ali e-mail naslov, da boste lahko ponastavili geslo.

Za uradne ure v pisarnah SDMS se je potrebno naročiti. 
Za naročila na termine v pisarno in za vsa ostala vprašanja ter NUJNE zadeve uporabite elektronski naslov: pisarna@sindikat-sdms.si